ความซื่อสัตย์

 อาหารจานโปรด

ใบความรู้

กิจกรรมแนะแนว

ความซื่อสัตย์

********

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.            บอกความหมายและยกตัวอย่างพฤติกรรมของความซื่อสัตย์ได้

2.            อธิบายถึงผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติตนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์และไม่มีความซื่อสัตย์ได้

3.            ปฏิบัติตนที่แสดงว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ได้ 

สาระการเรียนรู้

                ความซื่อสัตย์  หมายถึง  การประพฤติตรงและจริงใจ  ไม่คิดคตทรยศ  ไม่คตโกง  ไม่หลอกลวง

                ความซื่อสัตย์  เป็นคุณลักษณะที่ช่วยให้เป็นที่ยอมรับนับถือและไว้วางใจ  เป็นที่น่าคบหาสมาคมด้วย  ถ้าขาดความซื่อสัตย์ก็จะกลายเป็นคนที่ไม่น่าคบหาสมาคม  เป็นที่ระแวงแคลงใจของเพื่อนและบุคคลใกล้ชิด  โดยปกติแล้วผู้ที่ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์จะมีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านส่วนตัว  การประกอบอาชีพ  การสังคม  ดังนั้นนักเรียนควรปฏิบัติตนให้เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์อยู่เสมอ

                ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงว่ามีความซื่อสัตย์  มีดังนี้

1   ตรงต่อเวลา  นัดหมายเวลาแล้วมาตามนัดและตรงเวลา  มาโรงเรียนตรงเวลาไม่มาสาย

2.  ไม่พูดปด  พูดความจริงเสมอ

3.  ยอมรับผิดเมื่อทำผิด  ไม่ใส่ร้ายความผิดให้กับผู้อื่น

4.  เก็บของตกได้  ติดตามหาเจ้าของและคืนของให้

5.  จ่ายเงินทุกครั้งเมื่อซื้อสิ่งของ  ขึ้นรถประจำทางหรือโดยสารยานพาหนะอื่น ๆ  หรือใช้บริการอื่น ๆ  ที่ต้องเสียเงินค่าบริการ

6.  ไม่หยิบฉวยสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนจะใช้สิ่งของของผู้อื่นต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้ง

7.  ไม่หน้าไหว้หลังหลอก  ต่อหน้าทำอย่างหนึ่งลับหลังทำอีกอย่างหนึ่ง

8.  ไม่ลอกการบ้านเพื่อน  ไม่แอบอ้างผลงานของเพื่อนเป็นผลงานของตนเองแล้วนำไปส่งอาจารย์  ไม่ทุจริตในการสอบ  ไม่ลอกคำตอบจากเพื่อน

********

Advertisements

เกี่ยวกับ sukjuhong

อาจารย์แนะแนว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s