การคบเพื่อน

 

 

 

 

 

เพื่อนที่แสนดี 

 

ใบความรู้

กิจกรรมแนะแนว

การคบเพื่อน

*********

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. บอกแนวปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการคบเพื่อนและสามารถปฏิบัติได้
  2. แสดงความคิดเห็นและสำรวจตนเองเกี่ยวกับการคบเพื่อนได้
  3. สำรวจตนเองเกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนและผู้อื่น  และสามารถสรุปผลการสำรวจได้

สาระการเรียนรู้

                ในวัยของนักเรียนในขณะนี้   “เพื่อน”  นับว่ามีอิทธิพลต่อนักเรียนอยู่มิใช่น้อยในหลาย ๆ ด้าน  ถ้านักเรียนไม่มีเพื่อนหรือไม่มีคนต้องการคบหาสมาคมด้วย  ก็ต้องพิจารณาตนเองว่าเป็นเพราะเหตุใดมีข้อบกพร่องหรือมีสิ่งที่ไม่ดีอะไรบ้างอยู่ในตนเอง   เมื่อพบข้อบกพร่องหรือสิ่งที่ไม่ดีแล้ว  และถ้าต้องการมีเพื่อนหรือต้องการให้คนมาคบหาสมาคมด้วย  ก็ต้องปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องหรือสิ่งที่ไม่ดีต่าง ๆ  ให้หมดไปหรือให้ลดน้อยลง

                การคบเพื่อนนั้นในบางครั้งอาจมีการกระทบกระทั่งกันในเรื่องของคำพูด  กิริยาท่าทางการกระทำอารมณ์ต่าง ๆ  ดังนั้นในการคบหาสมาคมกับเพื่อน ๆ  จะต้องมีจิตใจหนักแน่น  มั่นคง  ยอมรับฟังเหตุผล  รู้จักให้อภัย  และมีน้ำใจซึ่งกันและกัน  จึงจะทำให้มิตรภาพหรือความเป็นเพื่อนยืนยาว

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติตนในการคบเพื่อน

  1. การพูดคุย

1.1           การพูดคุยเรื่องใดก็ตามควรพิจารณาว่า  เรื่องใดควรพูด  เรื่องใดไม่ควรพูด  และถ้าจะพูด  ควรพูดในเวลาใด

1.2           ใช้คำพูดที่สุภาพ  ไม่ล่วงเกินด้วยคำพูด  ไม่พูดลามปาม   ไม่ตะโกนหรือพูดกระโชกโฮกฮาก 

1.3           ไม่พูดล้อเลียน   ไม่นำชื่อบิดา – มารดา  หรือสิ่งที่เพื่อนเคารพนับถือไปพูดล้อเลียน  หรือลบหลู่  ดูหมิ่น

1.4           หลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่รุนแรง  ไม่พูดเหน็บแนม  ไม่พูดเสียดสี  ไม่นินทาให้ร้ายป้ายสี

  1. การแสดงกิริยาท่าทาง
    1. แสดงกิริยาท่าทางที่สุภาพ  เหมาะสมกับกาลเทศะ
    2. ไม่ใช้อวัยวะที่ไม่เหมาะสมหยอกล้อกัน  หรือเล่นกันด้วยความรุนแรง  เช่น  ใช้เท้าเตะ  ใช้มือตบศีรษะ  เป็นต้น

3.      การแต่งกาย  แต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ  เช่น  ไม่ใส่ชุดนอนไปเดินเล่นกับเพื่อนต่างเพศ  เป็นต้น

4.      การนัดหมาย

                1.      กำหนดนัดหมายเวลาที่แน่นอน  และต้องไปให้ตรงเวลานัดหมาย  ถ้าไปไม่ได้หรือมีเหตุขัดข้องต้องแจ้งให้เพื่อนทราบล่วงหน้า

                2.           เวลานัดหมายที่เหมาะสมนั้น  ไม่ควรนัดหมายกันในเวลากลางคืน  ถ้ามีความจำเป็นไม่ควรนัดหมายกันในเวลาดึก  และควรมีญาติพี่น้องไปเป็นเพื่อนด้วย

5.      การให้ความช่วยเหลือ  การมีน้ำใจซึ่งกันและกัน  การช่วยเหลือเพื่อนนั้นจะต้องช่วยเหลือในสิ่งที่ถูกต้อง  เหมาะสม  ไม่ช่วยเหลือในทางที่ผิด  ไม่เอาเปรียบเพื่อน

*********

Advertisements

เกี่ยวกับ sukjuhong

อาจารย์แนะแนว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s